array(4) { ["a"]=> string(6) "search" ["page"]=> string(2) "20" ["temp"]=> string(1) "1" ["q"]=> string(8) "КЛИЕНТИ/" } string(6) "search" Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Търсене за "КЛИЕНТИ"

Клиентите на Бул Тренд Брокеридж могат да участват директно /поелектронен път/ в сесиите на Българска фондова борса и да въвеждатсвоите котировки on-line посредством системата COBOS. Системата COBOS (Client Order-Book Online System)е Интернет базирано приложение за оторизиран и защитен достъп в реалновреме до търговската система на БФБ. Поръчките се въвеждат чрезклиентски терминал, за който потребителите са получили потребителскоиме и парола след сключен с Бул Тренд Брокеридж ООД договор. Терминалъте създаден от IT специалистите на БФБ, пригоден е за нуждите нанепрофесионалните инвеститори и съдържа необходимата информация закотировките на борсата. По този начин нашите клиенти ще могат в реалновреме да въвеждат своите поръчки, без да е необходимо да посещаватофисите на посредника. Така спестявате време, минимизирате необходимитедокументи и най-важното - Вие “присъствате” на пазара.

COBOSwww.bulltrend-bg.com »

Инвестиционен посредник “Бул Тренд Брокеридж” ООД, посредством сключване на договори за доверително управление, предоставя на клиентите си индивидуални услуги, свързани с управлението на клиентски парични средства и ценни книжа. Самата услуга е предназначена за клиенти, които предпочитат да предоставят средства на професионален инвеститор, какъвто е инвестиционният посредник, който да взема конкретни инвестиционни решения и по този на чин да реализира доходност за сметка на клиентите. Клиентите сами определят приложното поле на своите инвестиции, като задават или не ограничения по отношение вида на финансовите инструменти (приложение към договора за доверително управление), в които да бъдат формирани позиции за тяхна сметка. По този начин, съобразно инвестиционния риск, който е готов да поеме клиентът, се формира и неговата доходност. Клиентите по доверително управление получават на всеки шест месеца отчет за сключените за тяхна сметка сделки, а при поискване и на по-къс интервал. Самите договори за доверително управление могат да бъдат сключени и прекратени по всяко време от страна на клиента. Прикачени файлове Договор за доверително управление Приложения към Договор за доверително управление

Управление на активиwww.bulltrend-bg.com »

Бул Тренд Брокеридж има опит в консултирането и съдействието по иновационни финансови продукти като: финансиране на проекти; управление и реструктуриране на дългове, придобиване на корпоративен контрол; изготвяне на инвестиционни стратегии, управление на инвестиционни рискове; придобиване на дялове и финансов мениджмънт; разработване на финансови решения за проекти на корпоративни клиенти.

Инвестиционно банкиранеwww.bulltrend-bg.com »

CFDs, или Договори за разлика, са дериватни финансови инструменти, които позволяват търговия на индекси, фючърси, индивидуални акции и стоки (commodities) без нуждата от физическо им притежание. Те представляват споразумение между две страни за уреждане на финансовите взаимоотношения при затваряне на позицията отразяващо разликата между цената на отваряне и цената на затваряне на контракта, умножена по броя на акциите в самия контракт. Чрез договори за разлика (CFD) става възможна търговията с акции, фючърси, индекси и стоки (commodities) на маржин сметка. По този начин може да се спекулира с движението на цените на акциите на водещите световни компании. Договорът за разлика (CFD) става все по-популярени от гледна точка на високата спекулативна печалба, която може да се постигне при силните движения на акциите и основните финансови индекси в рамките на един ден. CFD се основава на маржин търговията като срещу сравнително малък депозит можете да поддържате съответната позиция. Варчев Финанс определя необходим маржин в размер от 2% до 10% в зависимост от различната спецификация на предлаганите CFD контракти. Едновременно с това печалбата/загубата се отразява в пълен размер по сметката на клиента. Посредством безплатно предоставеният софтуер за търговия Meta Trader 4, клиента може в всеки един момент да лимитира загубата от губещите си позиции и едновременно с това да държи неограничено дълго време своите печеливши позиции. Варчев Финанс предлага на своите клиенти да търгуват с акциите на водещите световни компании и основните фондови индекси в света.

Договори за разлика (CFDs) www.varchev.com »

Direct Market Access (директен достъп) е услуга, насочена към едрите инвеститори, позволяваща на пазарните участници да търгуват акции, индекси, фючърси и опции директно на пода на ключовите световни борсови пазари. Чрез директния достъп се минимизират разходите при търговия посредством директната връзка с международните борси. Характерно за инвеститорите е, че се стремят към най-добрата цена на изпълнение на сделките и минимизиране на разходите. С DMA клиентите използват брокерска платформа, но запазват пълен контрол върху сделките си, като търгуват на цени на пода на борсите и получават пълна прозрачност при изпълнение на ордерите. Директният достъп дава възможност на крупните инвеститори, търгувайки с борсовите цени да минимизират своите разходи, чрез тесният борсов спред и характерните ниски комисионни. Предимства:Директният достъп до фондовата борса позволява на клиентите да търгуват директно на пода на борсата “on the floor”, което намалява разходите при по-големи обеми и позволява клиентите да търгуват с борсов спред. Спред е разликата между Bid и Ask. (ДМА) позволява на отделния инвеститор да търгува всички видове финансови инструменти с котировките на фондовите борси, без брокерски спред и при автоматично изпълнение на поръчките си.

Директен достъп до борсите (DMA)www.varchev.com »

ИП "Варчев Финанс" ЕООД Ви предлага да търгувате онлайн от вашия дом, офис и без значение в коя точка на света се намирате с акции и други финансови инструменти на Българска Фондова Борса, чрез електронната система COBOS® (Client Order-Book Online System): Интернет базирано приложение за достъп в реално време до системата за търговия на БФБ; COBOS® позволява защитен достъп в реално време до системата за търговия на БФБ-София за клиентите на инвестиционните посредници. ИП "Варчев Финанс" ЕООД предлага най-добрите условия в България за online търговия на БФБ-София. Безплатен сертификат за търговия за тези, които наистина искат да търгуват, минимални брокерски комисионни, светкавично потвърждаване на поръчките и възможност за консултация по чат и телефон с брокера, който Ви потвърждава поръчките на платформата.

COBOSwww.varchev.com »

Бонус "Приятел" дава възможност на инициативните да печелят повече. Доведете ли свой приятел за откриване на trading account и двамата получавате по $100 долара бонус. Промоцията важи при следните условия: Отваряне на акаунт с минимална сума от $1000 При изтъргуване на 10 затворени позиции* от 1 лот (1 лот = 100 000) клиента довел свой приятел получава $100 кредит по баланса си. При следващи 10 изтъргувани позиции* от 1 лот новия клиент получава $100 кредит Ако доведете повече от 10 нови клиента за период от 6 месеца, ще се възползвате от условията и предимставата на програмата Въвеждащ брокер. Сделките трябва да са извършени в интервал 3 месеца след откриване на акаунта. Бонусите се начисляват само за един нов акаунт на физически или юридически лица. Промоцията е валидна за нови клиенти( без сключен договор до този момент)! В случай че желаете да изтеглите своя бонус е необходимо да имате изтъргуван обем от 10 стандартни лота в Meta Trader (1 лот = 100 000 валутни едници) за всеки $1 бонус.

Бонус "Приятел" www.varchev.com »

Партньорството като Въвеждащ брокер предлага една отлична възможност за финансови фирми и инвестиционни посредници, желаещи да полчуват стабилни приходи от FOREX и CFDs пазарите. Този вид партньорство позволява да предоставяте на вашите клиенти достъп до международните финансови пазари, без необходимост от посрещане на разходи за поддържане на бек офис и други допълнителни разходи по дейността. Варчев Финанс предлага богато разнообразие от финансови инструменти, което ще Ви помогне да разширите бизнеса си, посрещайки напълно клиентските нужди. Варчев Финанс е водеща финансова и инвестиционна компания, предлагаща първокласни брокерски услуги на капиталовите пазари, инвестиционно посредничество и консултиране. Като лидер във търговията с валута (FOREX) и договори за разлика (CFDs), ние предоставяме: автоматично изпълнение на поръчките, изпълнение без slippage, гарантирани лимитирани ордери.

Въвеждащ брокерwww.varchev.com »

White Label партньорството дава възможност на въвеждащия брокер да брандира платформите на Varchev Financial Group със собствени цветове и лога. Този тип партньорство позволява на брокери и финансови фирми да се възползват от нашите предимства - автоматично изпълнение на поръчките, първокласен брокерски сервиз, изпълнение без slippage, гарантирани лимитирани ордери. Без необходимост от посрещане на всички разходи свързани със създаването на отлично работещ бизнес. Като White Label партньор Вие имате възможността да увеличите пазарния си дял, разширявайки търговското си портфолио. Предимства на White Label Патньорството: Без риск и без разходи за Вас. Спечелете допълнителни приходи. Разширете пазарния си дял. White Label партньорството с нас ще Ви помогне да отговорите напълно на потребностите на вашите клиенти.

White Label Партньорствоwww.varchev.com »

Уважаеми Клиенти, Първи в България, Варчев Финанс осигурява възможност на клиента да търгуват с Центови Акаунти. Минималният лот за откриване на позиция е в размер на 0.001 ( сто валутни единици). Търговията ще е възможна от 01 Февруари 2010г.

Центови Акаунтиwww.varchev.com »

Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове