Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Пакетни програми

Ти пакетът за ежедневно банкиране е предназначен за редовни студенти в български ВУЗ или университет в чужбина между 18 и 25 години.Чрез 24-часов достъп до наличните ти пари и възможност за дистанционно и сигурно опериране с тях чрез BankOn Web, BankOn Phone и BankOn SMS Преференциални условия за закупуване на продуктите в пакет в сравнение с тяхната покупка поотделно; 30% отстъпка от стандартната тарифа при теглене от банкомат на друга банка ТИ пакетът включва: Разплащателна сметка без месечна такса Издаване и обслужване на международна карта Maestro без годишна такса BankOn Web без годишна такса за абонамент през първата година – твоята банка в интернет телефонно банкиране BankOn Phone – твоята банка по мобилния ти телефон** Опционални услуги в Пакета: BankOn SMS с 50% отстъпка от стандартната абонаментна такса Застраховка "Комфорт" на преференциална цена

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

С цел да улесни Вашите ежедневни бизнес операции, Societe Generale Експресбанк създаде 4 Бизнес Пакета. Всеки от тях включва избрани услуги и продукти за ежедневно банкиране, които ще отговорят в най-пълна степен на Вашите нужди, свързани с управлението на банковите Ви сметки. С една обща месечна такса, включваща комисион за обслужване на разплащателната Ви сметка, управлението на разходите Ви за банкови услуги става още по-лесно.Бизнес пакет АLL IN Professional Разплащателна сметка в BGN, EUR или USD С включена месечна такса за обслужване и двуседмични извлечения по сметката BankOn Web Бизнес BankOn SMS Бизнес Кредитна карта MasterCard Бизнес или Visa Бизнес Застраховка Комфорт Бизнес

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

За да улесни Вашата професионална практика, Societe Generale Експресбанк разработи нов бизнес пакет. С една обща месечна такса, Вие можете удобно и лесно да управлявате Вашите бизнес нужди като ползвате всички най-необходими продукти и услуги за ежедневно банкиране на преференциална цена. Какво представлява Бизнес пакет ALL IN Practice? Бизнес Пакет ALL IN Practice Ви осигурява лесен достъп до Вашите бизнес сметки и всички основни продукти за ежедневно банкиране са Ви под ръка: Разплащателна сметка в BGN, EUR или USD Включена месечна такса за обслужване и месечни извлечения по сметката BankOn Web Business BankOn SMS Business Дебитни карти MasterCard Business или Visa Business Застраховка Комфорт Бизнес

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Ако искате да пестите време, без да чакате на опашки всеки месец, ако умеете да разпределяте своите задължения, като възлагате ангажиментите си на надеждни изпълнители, ако харесвате новите технологии и ги използвате често, ние Ви предлагаме много добър избор – разплащателни пакетни програми от СИБАНК. С разплащателните пакети на СИБАНК, Вие получавате възможността: Да обедините използваните от Вас различни банкови продукти и услуги при по-изгодни условия Да осигурите постоянен достъп до Вашите средства чрез дебитна банкова карта, като пазарувате лесно и удобно в страната, чужбина и Интернет Да получавате удобство и сигурност от автоматично извършваните плащания по кредитни и лизингови задължения, комунални услуги, издръжка, образование, наем, данъци, осигуровки, застрахователни премии, абонаментни такси и др. Да управлявате ефективно Вашите средства, като се възползвате от възможностите на нашето електронно банкиране Да осигурите спокойствие и гаранция срещу непредвидени събития със застрахователно покритие от ДЗИ. Предимства на разплащателните пакети: Спестявате време; Удобно и лесно включване в услугата; Контролирате разходите си; Гъвкавост; Сигурност и функционалност; Информираност; Възможност за отстъпки в лихвените проценти по кредитни продукти.

СИБАНКwww.cibank.bg »

Включени услуги: Безплатно откриване на сметка в лева или включване на вече открита разплащателна фирмена сметка в лева в преференциите на пакетната програма Поддържане на сметката в лева - без текущи разходи за период от 1 година, в т.ч. електронни извлечения (независимо от честотата) или хартиени извлечения (с честота 1 месец, 3 месеца и по-рядко) Месечен лимит за дължимите такси за преводи - в размер от 10 лв., до изчерпване на който без такса извършвате: Левови преводи „Бисера”, наредени на хартия или по електронен път Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени на хартия Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени по електронен път, независимо от броя им - без такса за срока на ползване на пакета; Отстъпка 15 % от таксата за кандидатстване за кредит до 250 хил. евро или равностойността на тази сума в лева по програмите на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД за кредитиране на малки и средни предприятия; Без такса за масови плащания на заплатите на Вашите служители. С възможност за касови преференции до: Теглене на банкноти до 10 000 лева (5 000 евро) дневно - без такса; Внасяне на банкноти до 15 000 лева (7 500 евро) дневно - без такса;

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Включени услуги: Безплатно откриване на сметка в лева или включване на вече открита разплащателна фирмена сметка в лева в преференциите на пакетната програма Поддържане на сметката в лева - без текущи разходи за период от 1 година, в т.ч. електронни извлечения (независимо от честотата) или хартиени извлечения (с честота 1 месец, 3 месеца и по-рядко) Месечен лимит за дължимите такси за преводи - в размер от 20 лв., до изчерпване на който без такса извършвате: Левови преводи „Бисера”, наредени на хартия или по електронен път Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени на хартия Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени по електронен път, независимо от броя им - без такса за срока на ползване на пакета; Отстъпка 15 % от таксата за кандидатстване за кредит до 250 хил. евро или равностойността на тази сума в лева по програмите на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД за кредитиране на малки и средни предприятия; Без такса за масови плащания на заплатите на Вашите служители. С възможност за касови преференции до: Теглене на банкноти до 10 000 лева (5 000 евро) дневно - без такса; Внасяне на банкноти до 15 000 лева (7 500 евро) дневно - без такса.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Срещу месечна такса от 1.95 лв. за Разплащателна сметка с дебитна карта “Плюс”, можете да ползвате следните продукти и услуги: Безплатно откриване на разплащателна сметка с дебитна карта Maestro или Visa Electron в лева Неограничен брой безплатни тегления от всички банкомати на Райфайзенбанк в цялата страна Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи в лева през Райфайзен ОНЛАЙН Неограничен брой безплатни покупки и плащания с дебитната карта в страната и чужбина Възможност за безплатно автоматично спестяване по Спестовна сметка „Без ограничения” Регистрация в Райфайзен ОНЛАЙН – услугата за интернет банкиране на Райфайзенбанк

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Срещу месечна такса от 3.95 лв. за Пакет "Комфорт" може да ползвате следните продукти и услуги: Безплатно откриване на разплащателна сметка с дебитна карта Visa Electron /Maestro в лева Безплатно откриване и поддръжка на разплащателни сметки в лева и друга валута (до 2 сметки) Неограничен брой безплатни тегления от над 600 банкомата на Райфайзенбанк в страната Неограничен брой безплатни плащания на ПОС Регистрация в Райфайзен ОНЛАЙН – услугата за интернет банкиране на Райфайзенбанк Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи в лева през Райфайзен ОНЛАЙН 3 безплатни комунални плащания Отстъпки по лихвените нива по потребителски кредит и жилищен кредит Възможност за безплатно автоматично спестяване* по Спестовна сметка „Без ограничения": Спестявате лесно, бързо и удобно – всеки път когато теглите на банкомат, плащате при търговец или плащате в Интернет със своята дебитна карта, 5% от сумата се прехвърля от дебитната ви карта към вашата спестовна сметка „Без органичния" Получавате изгодна лихва върху сумата по Спестовната сметка „Без ограничения"

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Студентски кредит при преференциален лихвен процент Разплащателна сметка без такси за откриване и обслужване, чрез която може да получавате преводи от страната и чужбина. Международна дебитна карта – Visa Electron, която ви дава възможност да: Теглите безплатно от 600 банкомата на Райфайзенбанк в страната Пазарувате в интернет Плащате стоки и услуги в целия свят Прехвърляте средства между сметката и картата си на банкомат Получавате средства по всяко време, където и да се намирате Възможност за ползвате Райфайзен ОНЛАЙН и да извършвате онлайн банкови преводи в страната и чужбина.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Включени в пакета услуги: Безплатно откриване на сметка в лева или включване на вече открита разплащателна фирмена сметка в лева в преференциите на пакетната програма Поддържане на сметката в лева - без текущи разходи за период от 1 година, в т.ч. електронни извлечения (независимо от честотата) или хартиени извлечения (с честота 1 месец, 3 месеца и по-рядко) Месечен лимит за дължимите такси за преводи - в размер от 4 лв., до изчерпване на който без такса извършвате: Левови преводи „Бисера”, наредени на хартия или по електронен път Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени на хартия Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени по електронен път, независимо от броя им - без такса за срока на ползване на пакета;

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове