Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Пакетни програми

Първичен преглед и регистрация с оценка на здравното състояние и разработване на програма за здравословен начин на живот От лекар на Осигурителя Първичен преглед при търсене на медицинска помощ: От лекар на Осигурителя Вторичен преглед (до два прегледа): От лекар на Осигурителя От специалист (по медицински показания) От хабилитирано лице (по медицински показания) Съвети и консултации, включително и по телефон (по медицински показания): От лекар на Осигурителя От специалист От хабилитирано лице Посещение и наблюдение в дома на болен (по избор на Осигурения): От медицинска сестра От лекар на Осигурителя От специалист (по медицински показания) От хабилитирано лице (по медицински показания) Насочване на болен за планова хоспитализация с медицинско лице: Дейности по синхронизиране на хоспитализацията (осигуряване на необходимите предварителни изследвания; подготовка на необходимата документация; други) Приемане на изписан от болница пациент (запознаване с епикризата на болния; преглед; изработване на индивидуален план за възстановяване на болния; осигуряване при необходимост на обратна връзка с лекуващия лекар от лечебно заведение след поемане на пациента: други) От хабилитирано лице: Дейности по синхронизиране на хоспитализацията (осигуряване на необходимите предварителни изследвания; подготовка на необходимата документация; други) Приемане на изписан от болница пациент (запознаване с епикризата на болния; преглед; изработване на индивидуален план за възстановяване на болния; осигуряване при необходимост на обратна връзка с лекуващия лекар от лечебно заведение след поемане на пациента: други).

ЗОФ Медико - 21www.medico-21.net »

Пакет "Соло" включва: Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, при която Застрахователят се задължава да покрие отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица вреди във връзка с управлението на МПС до предвидените в Кодекса за застраховане лимити. Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“ осигурява застрахователно покритие на водача и/или на всички пътници. Застраховката е по желание на клиента.

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Пакет "Комфорт" включва: Задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, при която Застрахователят се задължава да покрие отговорността на Застрахования за причинените от него на трети лица вреди във връзка с управлението на МПС до предвидените в Кодекса за застраховане лимити. Застраховка „Злополука на лицата в превозните средства“, която сигурява застрахователно покритие на водача и/или на всички пътници. Застраховка Каско „Комфорт“ е имуществена застраховка, покриваща пълна загуба или частична щета на застрахованото МПС, съгласно покритията и избрания лимит. Каско „Комфорт“ е новативен продукт, с акцент върху застраховането на масово използваните МПС - над 10 години от датата на производство, при максимално ниска цена.

Групама Застрахованеwww.groupama.bg »

Специално за студентите от Американски университет в България предлагаме нов пакет "Сладък старт". Той включва: Виртуална карта Visa VIRTU Интернет банкиране Дебитна карта VISA Electron Call2Know Предимствата: Без такса за обслужване на VISA Electron Без такса за теглене на банкомат на Банката Без минимално салдо по VISA VIRTU Без такса при плащане на ПОС при търговец с VISA VIRTU и VISA Electron 24/7 customer support Цена на пакета 0.00 лв.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Пакет "Интерес Плюс" е Вашето персонално решение за ежедневно банкиране и управление на личните средства. Пакетната програма е комбинация от високодоходна разплащателна сметка и преференциални условия по най-често използваните банкови продукти и услуги. Предложението ни включва: Разплащателна сметка в левове с годишна лихва до 4,25% Международна дебитна карта висок клас – MasterCard Gold или MasterCard Platinum Безплатно откриване на втора разплащателна сметка във валута – евро/щ.долари Възможност за плащане на регулярни задължения. Възможност за ползване на интернет банкиране "e-Postbank".

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Депозираш и инвестираш – повече пари прибираш: Атрактивен лихвен процент по депозита. Възможност за допълнителна доходност от инвестицията. Предимства: Обединява предимствата на депозита и инвестицията в дялове на взаимни фондове Избор на удобна за Вас комбинация. Ниска такса - 0,5% за покупка на дялове от взаимния фонд Без такса за откриване на депозита. Без такса за теглене на сумата по депозита на падеж. Срок: 6 месеца Валута: евро Минимална сума за участие: 600 евро. Лихвени проценти при предсрочно прекратяване – съгласно условията на договора за депозит Довнасяне по депозита – не се допуска през първоначалния срок.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Параметри на програмата: Участници - клиенти, притежатели на "Пиреос пакет заплата". Условия за участие - Ползване на "Пиреос Пакет заплата" от минимум 6 месеца и не по-малко от 6 месечни трансфера на заплата по спестовна/картова сметка Заплата към момента на тегленето. Клиентите, които отговарят на условието могат да участват във всяко теглене (за първото теглене - Великден 2011г. ще участват клиенти ползващи пакета от 3 месеца и получили до момента 3 превода на заплата). Честота - Теглене на наградата 2 пъти годишно - на Коледа и Великден. Победители - 10 клиента на всяко теглене, избрани на случаен принцип. Награда - Сумата на една нетна заплата получавана по сметката, но не повече от 1000 лв. Сумата на наградата ще се изчислява като средна аритметична стойност от размера на нетните заплати получавани по сметка последните 6 месеца (3 месеца за клиентите през първото теглене).

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

Условия за участие: Регулярно получаване на пенсията по спестовна сметка "Пиреос 13та пенсия" през последните 6 месеца считано към момента на тегленето на наградите. Клиентите, които отговарят на условията могат да участват във всяко теглене. За първото теглене за Великден 2011, ще участват клиенти, получавали регулярно своята пенсия по сметка "Пиреос 13та пенсия" през последните 3 месеца към момента на теглене на наградите. Честота: Наградите ще се теглят два пъти годишно - за Великден и за Коледа. Победители: 10 клиенти за всяко теглене, избрани на лотариен принцип. Награда: Сумата на получаваната месечна пенсия за осигурителен стаж и възраст, но не повече от 1000лв. Сумата на наградата ще се изчислява като средна сума от получените през последните 6 месеца пенсии по спестовна сметка "Пиреос 13та пенсия" (3 месеца за клиентите през първото теглене).

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

В търсене на най-добрата комбинация от продукти, с която да гарантираме удобство, гъвкавост и изгода за клиентите, създадохме ПИРЕОС ПАКЕТ ЗАПЛАТА, съчетание от: Картова или спестовна сметка Заплата в лева - бонус към вашата заплата: Добра доходност. Без такса за откриване, поддържане и закриване на сметката Възможност за обслужване на кредит или овърдрафт. Безплатна международна дебитна карта Visa Electron или Maestro - универсално средство за разплащане: Без такси за поддържане. Без транзакционни такси независимо от броя на транзакциите 24 часа достъп до средствата по сметка Лесно, удобно и сигурно заплащане на стоки и услуги в търговски обекти в страната и чужбина Интернет Банкиране на Банка Пиреос - многоканална платформа за електронно банкиране: Без такса за еднократна парола (SMS extra PIN), който осигурява максимални условия за сигурност Управление на средствата свободно, по всяко време и от всяка точка на света Имате информация за текущ баланс и транзакции в реално време, по всички продукти ползвани в Банка Пиреос - сметки, депозити, кредити, кредитни карти Погашения по кредитна карта от Банка Пиреос напълно безплатно Безкасови преводи между собствени сметки, плащане на контрагенти, нареждане на плащания към бюджета, периодични плащания и други Опазване на околната среда и грижа за природата

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

В стремежа си да улесни своите клиенти във все по-забързаното им ежедневие Банка Пиреос създаде универсална комбинация от продукти и услуги съчетани в пакетни предложения: ПИРЕОС ПАКЕТ ЗА ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ СТАНДАРТ за всеки клиент. ПИРЕОС ПАКЕТ ЗА ЕЖЕДНЕВНО БАНКИРАНЕ ПЛЮС за всеки активно банкиращ клиент. атрактивното съчетание на продукти и услуги: спестовна сметка Пиреос Феър Плей. дебитна карта Visa Electron. интернет банкиране. комунални плащания. С пакетните предложения: не заплащате такса за откриване на спестовна сметка не заплащате такса за поддържане на дебитна карта не заплащате транзакционни такси по дебитна карта в пакет ПЛЮС ползвате интернет банкиране без такса за еднократна парола извършвате комунални плащания без такси Спестовна сметка Пиреос Феър Плей - универсална спестовна сметка: без такса за откриване. добра доходност за вашите средства. теглене и внасяне без ограничения. управление на средствата чрез интернет банкиране и дебитна карта.

Банка Пиреосwww.piraeusbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове