Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Пакетни програми

Вашите ползи: Цялостно банково обслужване, изцяло съобразено с вашите нужди от финансови услуги, и отстъпка до 84% от цената по тарифа на банката, за услугите включени в пакета. Ползване на съвременни банкови продукти, улесняващи управлението на вашия бизнес, като бизнес дебитна карта и електронно банкиране. Възможности за ползване на преференции по продукти извън пакетите. Какво още трябва да знаете: Пакетът може да се ползва от всеки бизнес клиент на банката, който има открита разплащателна сметка в лева, без бюджетни организации, банкови. институции и големи корпоративни клиенти. За продуктите и услугите, включени в пакета, не се заплащат такси и комисиони извън месечната такса за пакета. За всички продукти и услуги извън пакета се заплащат такси и комисиони, съгласно тарифата на банката. Бройките и лимитите, включени във всеки пакет, се ползват в рамките на един календарен месец. Пакетът влиза в сила на първо число от календарния месец, следващ месеца на подписване на договора.

МОИТЕ ПАРИwww.ubb.bg »

Абонирай се за пакет „Оптимум+” и само срещу 5.99 лв. на месец ще получиш: Безплатно поддържане на разплащателна сметка в BGN, открита в „МКБ Юнионбанк” Международна Дебитна Карта Visa Electron/Visa Electron+/ Maestro без месечна такса Интернет банкиране без месечна такса Неограничен брой безплатни тегления с дебитната карта на банкомат на МКБ Юнионбанк Безплатно плащане на ПОС при търговец Безплатно извършване на четири плащания на комунални услуги или плащания чрез еPay.bg месечно. Безплатно извършване на два периодични превода в лева месечно Възможност за възстановяване обратно по сметката на 1% от стойността на покупки/транзакции направени на ПОС при търговец в страната (Money back) Безплатно извлечение по картата (по ел.поща) 24/7 customer support. Важно е да знаеш: Включените в пакета услуги имат валидност 1 календарен месец и в случай, че не са използвани , правото за ползване не се прехвърля за следващ календарен месец. В случай, че с дебитната карта от пакета са извършени транзакции на ПОС при търговец на територията на България в размер на мин. 300 лв. (общо за всеки 6-месечен период) на клиента се възстановяват по „пакетната” сметка средства в размер на 1% от сумата на плащанията .

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Абонирай се за пакет „Оптимум Бизнес ” и само срещу 9,95 лв. на месец ще получиш: Безплатно поддържане на разплащателна сметка в BGN, открита в „МКБ Юнионбанк” Международна Дебитна Карта Visa Electron/Visa Electron+/ Maestro без месечна такса Интернет банкиране без месечна такса Неограничен брой безплатни тегления с дебитната карта на банкомат на МКБ Юнионбанк Безплатно плащане на ПОС при търговец Безплатно извършване на три плащания на комунални услуги или плащания чрез еPay.bg месечно. Безплатно извършване на два периодични превода месечно Безплатно извършване на пет междубанкови превода през Бисера месечно Теглене на каса до 2 000 лв. на ден без комисиона внасяне на каса 24/7 customer support.Важно е да знаеш: Включените в пакета услуги имат валидност 1 календарен месец и в случай, че не са използвани, , правото за ползване не се прехвърля за следващ календарен месец. В случай на прекратяванена договора за пакет клиентът заплаща допълнителните преференции съгласно стандартната тарифа

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

За да се развива успешно Вашият бизнес са необходими много труд, малко късмет и Привилегията да ползвате новите ни пакети, специално създадени да подкрепят и улесняват дейността Ви. „Привилегия On-line”: В този пакет са включени следните услуги и продукти: 10 бр. безплатни преводи в лева чрез БИСЕРА, наредени през интернет неограничен брой вътрешнобанкови преводи в лева, наредени през интернет Пакет "Привилегия": В този пакет са включени следните услуги и продукти: разплащателна смзетка в лева - 0 лв. такса за откриване и 0 лв. месечна такса за обслужване интернет -банкиране - с 0 лв. такса Дебитна карта Visa Electron/Visa Electron+/Maestro - 0 лв. месечна такса 5 превода БИСЕРА - безплатно 6 превода през интернет-банкиране - безплатно Вноски на каса до 10 хил.лв. на ден - без комисиона Теглена на каса до 3 хил.лв. на ден - без комисиона Пакет Привилегия +: В този пакет са включени следните услуги и продукти: разплащателна смзетка в лева - 0 лв. такса за откриване и 0 лв. месечна такса за обслужване интернет -банкиране - с 0 лв. такса Дебитна карта Visa Electron/Visa Electron+/Maestro - 0 лв. месечна такса пет превода БИСЕРА - безплатно неограничен брой преводи през интернет-банкиране - безплатно Вноски на каса до 10 хил.лв. на ден - без комисиона Теглена на каса до 5 хил.лв. на ден - без комисиона неограничен брой вътрешнобанкови преводи през интернет-банкирането безплатно Пакет Привилегия МАКС: В този пакет са включени следните услуги и продукти: разплащателна смзетка в лева - 0 лв. такса за откриване и 0 лв. месечна такса за обслужване разплащателна смзетка във валута (евро /долари)- 0 лв. такса за откриване и 0 лв. месечна такса за обслужване интернет -банкиране - с 0 лв. такса 3 броя дебитна карти Visa Electron/Visa Electron+/Maestro - 0 лв. месечна такса пет превода БИСЕРА - безплатно неограничен брой преводи през интернет-банкиране - безплатно Вноски на каса до 15 хил.лв. на ден и до 5 хил. валутни единици на ден- без комисиона Теглена на каса до 5 хил.лв. на ден - без комисиона Неограничен брой вътрешнобанкови преводи през интернет-банкирането безплатно Пакет Привилегия SME: В този пакет са включени следните услуги и продукти: Неограничен брой безплатни преводи в лева чрез БИСЕРА, наредени през Интернет Неограничен брой безплатни вътрешнобанкови преводи в лева, наредени през Интернет Неограничен брой безплатни входящи валутни преводи в равностойност до 10 хил.ЕUR Вноски на каса по разплащателната сметка в лева - до 10 хил.лв./ ден без комисиона Теглене на каса от разплащателната сметка в лева до 5 хил.лв./ ден без комисиона.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Абонирай се за пакет „Оптимум” и само срещу 1.99 лв.* на месец ще получиш: Безплатно поддържане на разплащателна сметка в BGN, открита в „МКБ Юнионбанк” Международна Дебитна Карта Visa Electron/Visa Electron+/ Maestro без месечна такса Интернет банкиране без месечна такса Неограничен брой безплатни тегления с дебитната карта на банкомат на МКБ Юнионбанк Едно безплатно теглене с дебитната карта на банкомат на друга банка на територията на страната всеки месец Безплатно плащане на ПОС при търговец Безплатно извършване на две плащания на комунални услуги или плащания чрез еPay.bg месечно. Безплатно извлечение по картата (по ел.поща) 24/7 customer support.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Дружеството е изградило дългогодишни и трайни контакти и активна съвместна дейност с едни от най-известните презастрахователни компании на международния пазар. В зависимост от вида застраховка, презастрахователната програма на БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП се осъществява чрез различни презастрахователни договори, пласирани при международните презастрахователни компании. Рейтингът на презастрахователните компании, с които работи БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП, е „А” и по-висок.

ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”www.bulstrad.bg »

Годишни профилактичен преглед от специалисти: Терапевт Оториниларинголог Офталмолог Невролог Изследвания при профилактичен преглед (по медицински показания): Лабораторни изследвания: Кръв: еритроцити, хемоглобин, левкоцити, СУЕ Урина: албумин, захар, седимент Биохимични изследвания: Кръвна захар Холестерол, триглицериди Клинико-инструментални изследвания: Измерване на кръвно налягане Електрокардиография Визус Изследване на слух Профилактика на сезонни заболявания: Препоръчителни имунизации срещу грип Скрининг с въпросник: За хипертония За диабет За исхемична болест на сърцето и инфаркт на миокарда Целеви прегледи в изпълнение на профилактична програма за: Рак на шийката на матката – преглед от специалист-АГ с цитонамазка и ехография Рак на гърдата – преглед от специалист с ехография Рак на простатата – преглед от уролог с ехография

ЗОФ Медико - 21www.medico-21.net »

Профилактика ( 0 - 60 г.) Профилактичен преглед и снемане на зъбен статус Консултация, план за стоматологично лечение и съвет Обучение по отношение хигиенни навици за предпазване на заболявания на устната кухина и зъбите Контрол на състоянието на устната кухина след обучението Профилактика на зъбния кариес: запълване на дълбоки фисури със силанти на дъвкателни зъби Профилактика на зъбния кариес: апликация на флуоридни препарати в предилекционните за кариеса места - за лица под 18 г. Консервативно лечение Лечение на кариес ( 0 - 60 г.) Препариране и поставяне на междинна вложка Подложка и обтурация с пластичен материал на 1, 2 и 3 повърхности Импрегнация на кариес при деца Лечение на пулпит и периодонтит: ( 0 - 60 г.)

ЗОФ Медико - 21www.medico-21.net »

Хоспитализация в лечебно заведение за активно лечение при нелуксозни условия: Приемане и настаняване на болен Преглед и назначаване на лечение Визитация и наблюдение Консултация със специалисти Манипулации по медицински показания Клинико-лабораторни изследвания за диагностициране, проследяване на здравния проблем и отчитане на резултатите от лечението Клинико-инструментални изследвания за диагностициране, проследяване на здравния проблем и отчитане на резултатите от лечението Лечение по медицински показания: Медикаментозно лечение Диетолечение Физиотерапия Коригиращо лечение Хирургическо лечение Лимитирано възстановяване на разходи за здравни стоки при 30% самоучастие.

ЗОФ Медико - 21www.medico-21.net »

Профилактичен преглед (предварителен) от лекар на Осигурителя Целеви профилактичен преглед от специалист: Терапевт По медицински показания : Акушергинеколог Оториноларинголог Невролог Кардиолог Хирург Офталмолог Дерматолог Друг специалист Периодичен профилактичен преглед на професионални рискови групи и оценка на работната среда съобразно нормативните изисквания в България Комплексен профилактичен преглед на деца и ученици Изследвания при профилактичен преглед (по медицински показания) Лабораторни изследвания.

ЗОФ Медико - 21www.medico-21.net »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове