Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Пакетни програми

Предлагаме специално разработени решения, които отговарят на нуждите Ви, улесняват Вашата работа и оптимизират разходите Ви за банково обслужване. Предимства: Спестявате с до 10% от разходите по банкови услуги и продукти с пакет "e-Динамика" Постоянен достъп до Вашите средства Доходност до 0,25% по разплащателните Ви сметки Без такса при преводи през електронно банкиране в зависимост от избрания пакет* Без такса при захранване на Вашата сметка Без допълнителни разходи при теглене на каса чрез високи лимити С продуктов пакет "e-Динамика" получавате: Разплащателна сметка в левове без такса за откриване Безплатна регистрация за Интернет банкиране чрез e-Postbank Безплатно издаване на фирмена дебитна карта MasterCard 24h и Visa Business 24h Възможност за овърдрафт съгласно кредитната политика на банката.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

С нашите пакети Вашият бизнес печели много повече от добър партньор. С всеки един пакет Вие получавате: Лихва по Вашата разплащателна сметка, по мярка Възможност за отпускане на кредит при преференциални условия и лимит по мярка Специални преференции за нашите такси и комисионни Възможност за безплатно издаване на дебитна карта или допълнителна кредитна карта с лимит по мярка

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Със SMART Пакет за индивидуални клиенти Вие получавате най-необходимите продукти и услуги за ежедневно банкиране: Разплащателна сметка в BGN, EUR или USD Банкова карта по избор: Дебитна карта Maestro, Visa Electron или V PAY Кредитна карта с неснижаем остатък MasterCard Standard или MasterCard Gold Интернет банкиране BankOn Web Активно SMS банкиране BankOn SMS Защита на Вашия портфейл и телефон чрез Застраховка Комфорт

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Вземете основен пакет продукти и услуги: Разплащателна (картова) сметка в лева, с издадена към нея международна дебитна карта; Булбанк Онлайн; Булбанк Мобайл. и надградете с допълнителни продукти и услуги по избор: Разплащателна сметка в чуждестранна валута; Разплащателна (картова) сметка в чуждестранна валута с издадена към нея международна дебитна карта; Теглене на пари от банкомат на друга банка в България без такса; Комунални/периодични плащания в лева – 4 броя месечно; SMS – уведомяване през информационна система Инфодирект; Неограничен брой безкасови вътрешнобанкови преводи в лева, наредени по електронен канал; Безкасови междубанкови преводи в лева, наредени по електронен канал – 3 броя месечно; Овърдрафт – без годишна такса за управление; Кредитна карта – без годишна такса за обслужване.

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Включени услуги: Безплатно откриване на сметка в лева или включване на вече открита разплащателна фирмена сметка в лева в преференциите на пакетната програма Поддържане на сметката в лева - без текущи разходи за период от 1 година, в т.ч. електронни извлечения (независимо от честотата) или хартиени извлечения (с честота 1 месец, 3 месеца и по-рядко) Месечен лимит за дължимите такси за преводи - в размер от 30 лв., до изчерпване на който без такса извършвате: Левови преводи „Бисера”, наредени на хартия или по електронен път Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени на хартия Вътрешнобанкови преводи в лева, наредени по електронен път, независимо от броя им - без такса за срока на ползване на пакета; Отстъпка 15 % от таксата за кандидатстване за кредит до 250 хил. евро или равностойността на тази сума в лева по програмите на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД за кредитиране на малки и средни предприятия; Без такса за масови плащания на заплатите на Вашите служители. С възможност за касови преференции до: Теглене на банкноти до 10 000 лева (5 000 евро) дневно - без такса; Внасяне на банкноти до 15 000 лева (7 500 евро) дневно - без такса;

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Включени услуги: Безплатно откриване на разплащателна фирмена сметка в евро или включване на вече открита разплащателна фирмена сметка в евро в преференциите на пакетната програма Поддържане на сметката в евро - без текущи разходи за период от 1 година, в т.ч. електронни извлечения (независимо от честотата) или хартиени извлечения (с честота 1 месец, 3 месеца и по-рядко) Вътрешнобанкови преводи в евро, наредени по електронен път, независимо от броя им - без такса за срока на ползване на пакета; Отстъпка 15 % от таксата за кандидатстване за кредит до 250 хил. евро или равностойността на тази сума в лева по програмите на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД за кредитиране на малки и средни предприятия; Без такса за масови плащания на заплатите на Вашите служители. С възможност за касови преференции до: Теглене на банкноти до 10 000 лева (5 000 евро) дневно - без такса; Внасяне на банкноти до 15 000 лева (7 500 евро) дневно - без такса;

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Спестявате до 30% от разходите по банкови услуги и продукти чрез пакет "Динамика" Постоянен достъп до Вашите средства Доходност до 2% по разплащателните Ви сметки Без такса при преводи през електронно банкиране в системата на Пощенска банка в зависимост от избрания пакет* Без такса при захранване на Вашата сметка Без допълнителни разходи при теглене на каса чрез високи лимити. С продуктов пакет "Динамика" получавате: Разплащателна сметка в левове без такса за откриване. Безплатна регистрация за Интернет банкиране чрез e-Postbank. Безплатно издаване на фирмена дебитна карта MasterCard 24h и Visa Business 24h. Възможност за овърдрафт съгласно кредитната политика на банката.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Спестявате до 49% от разходите по банкови услуги и продукти чрез пакет "Динамика+" Постоянен достъп до Вашите средства Доходност до 3% по разплащателните Ви сметки Без такса при преводи през електронно банкиране в лева без RINGS Без такса при захранване на Вашата сметка Без допълнителни разходи при теглене на каса чрез по-високи лимити С продуктов пакет "Динамика+" получавате: Разплащателна сметка в левове без такса за откриване Безплатна регистрация за Интернет банкиране чрез e-Postbank Безплатно издаване на фирмена дебитна карта MasterCard 24h и Visa Business 24h Възможност за овърдрафт съгласно кредитната политика на банката.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Специално за студенти Алианц Банк България създаде пакетен продукт Академика, който напълно задоволява потребностите на младите хора да банкират модерно и сигурно. Пакетът включва следните продукти и услуги: Разплащателна сметка - основен банков продукт, задължителен за извършване на всички банкови операции. Дебитна карта Maestro с чип за студенти. Услуга 3D Защита към дебитната карта, която представя и най-новата характеристика на дебитната карта, а именно извършване на плащания при търговец (от страната или чужбина) в интернет. Тази услуга осигурява защита при всички плащания в интернет. Алианц Мобилно банкиране - нов за пазара продукт, банкиране чрез мобилен телефон. Интернет банкиране - Алианц Е-банк, позволява извършване на разплащания и справки. SMS известяване - получаване на SMS съобщение при всяко движение по разплащателната сметка, независимо дали е приход или разход. В общата цена на пакета са включени 30 SMS известия, които ще се предоставят за една календарна година. Ако клиентът изразходи броя им преди края на годината, той има право да се абонира за услугата SMS известяване като си избере подходящ ценови пакет за брой sms -и. Независимо от факта дали клиентът е изразходил или не SMS известията, които са включени в пакета за студенти или се е абонирал за нов пакет, в началото на следващата календарна година, той ще получи право да ползва отново 30 броя SMS известия, като остатъкът от предходната година не се прехвърля за следващата.

Търговска Банка "Алианц България"www.bank.allianz.bg »

Бизнес пакетите са създадени специално за малките и средните предприятия, обединявайки най-често използваните от тях услуги. Те дават възможност на Вас - нашите клиенти, да се възползвате от определени, изброени по-долу услуги, като заплащате преференциална фиксирана месечна такса.Срещу фиксирана месечна такса от 20 лв. получавате безплатно: Откриване на разплащателна сметка в лева; 20 броя междубанкови преводи в лева през системата за Интернет банкиране; Вноски на каса на суми до 10 000 лв.; Теглене на каса на суми до 5 000 лв.; Неограничен брой плащания в лева между клиенти на банката през системата за Интернет банкиране; Издаване и обслужване на дебитна карта; Превод на заплати на Вашите служители; Месечно извлечение от Вашата сметка.

ПроКредит Банкwww.procreditbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове