Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Частното банкиране на MKB Unionbank Ви предлага повече от традиционното банково обслужване. Персоналният банков консултант ще Ви помогне да идентифицирате добре Вашите финансови потребности и постигнете Вашите финансови цели. Индивидуалният подход е особено важен над определено ниво на активи, за да инвестирате изгодно парите си, да управляване богатството си, както и да сте добре запознати с новите инвестиционни решения и продукти. Ние разбираме, че Вашите финансови потребности са различни, затова ще Ви предложим различни решения. Ако имате въпроси или искате да се свържете с нас, можете да направите това на долупосочените телефони или имейл. Нашите консултанти са на Ваше разположение.

MKB Unionbankwww.unionbank.bg »

Сега е моментът да покажете, че сте силна, независима и успяла жена! Продуктовата линия с марка Donna е разработена специално за вас, съобразно вашите индивидуални нужди и начин на банкиране. Серията продукти включва депозит, потребителски кредит, инвестиционен заем, пакетна програма и кредитна карта, които може да бъдат намерени в цялата клонова мрежа на УниКредит Булбанк. Всеки един от продуктите предлага преференциални условия през първите три години от майчинството, а процент от реализираните приходите, ще бъде предоставян за подпомагане на социалните каузи в сайта www.save-darina.org. Парите ще бъдат разпределяни по равно всеки месец между актуалните каузи в сайта. Заедно може да помогнем на много деца, които имат нужда от подкрепа!

УниКредит Булбанкwww.unicreditbulbank.bg »

Ти Би Ай Банк ЕАД Ви предлага още едно средство за намаляване на риска на международните пазари - валутни инкаса. В случай на внос на стоки, ние получаваме документите от банката на износителя, информираме Ви за доставката, и Ви предаваме документите, след като плащането е извършено срещу акцепт на менителница. В случай на износ на стоки, ние изпращаме документите на банката на вносителя, която не ги предава, докато плащането не бъде извършено или не бъде акцептирана менителница.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

АМУНДИ е създаден на 1-ви Януари 2010г., обединявайки дългогодишния опит в управлениетона активи на две големи международни банкови групи: Credit Agricole (75%) и Societe Generale (25%). Днес, AМУНДИ е един от най-значимите световни лидери в управлението на активи, с € 689.5 милиарда активи под управление *. Това партньорство отразява общата им визия за управление на активи, отговаряща на настоящите предизвикателства и позволява да Ви служат по-ефективно.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД консултира и финансира проекти на свои клиенти, които ще кандидатстват по мерки на ОП “Регионално развитие”, ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, ОП “Развитие на човешките ресурси”, ОП "Развитие на селските райони", ОП "Развитие на рибарството и аквакултурите", ОП "Административен капацитет" и ОП "Техническа помощ".

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Една сметка за всички сметки: Услугата "Комунални плащания" на Райфайзенбанк ви дава възможност за автоматично плащане на разхди за домакинството и личните ви текущи задължения Изпълнението на плащанията ви се осъществява от наличните средства по открита Ваша разплащателна сметка в Райфайзенбанк Можете да включите избрани доставчици на услуги, на които сте потребител и с които Райфайзенбанк има сключен договор Можете да изберете и регистрирате произволен брой абонатни/партидни номера, без значение дали сте титуляр по тях. Спестявате време, като банката извършва плащането на задълженията ви вместо вас Получавате подробна информация по e-mail, чрез която можете да проследявате разходите си Банката извършва регулярно плащанията на задълженията вместо вас, без риск да пропуснете срокове

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Един изключително ефективен начин за повишаване сигурността на разходването на средства от Вашата разплащателна сметка. Ползването на услугата „SMS Съобщения за Наличности и Плащания” Ви предоставя възможност да получавате информация чрез SMS съобщения за: всяка успешна или неуспешна операция с издадената Ви от Общинска банка АД дебитна или кредитна карта, което Ви позволява да реагирате незабавно при опит за неправомерно използване на картата. наличността по разплащателна Ви сметка с издадена към нея карта в БОРИКА, след като изпратите SMS с персоналния Ви код на кратък номер 190091 (за абонати на М-Тел) или 1618 (за абонати на Глобул и Виваком) до обслужващия Ви мобилен оператор. За получената SMS информация за наличност по разплащателна сметка, картодържателят не заплаща такси на банката.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД предлага, при съгласуван с Вас график, на свой риск, следните видовe транспортиране на парични средства с бронирани автомобили с висока степен на сигурност и защита, инкасатор и въоръжена охрана: инкасиране - от обекта на клиента до касово помещение на Общинска банка АД - на постъпленията на клиента в налични пари, оформени като ценни пратки, в предоставени от банката инкасаторски торби, пломбирани с пломбажни клещи. Парите се преброяват от комисия и се заверява сметката на клиента най-късно в първия работен ден, следващ деня на преброяването; транспортиране и охрана на изтеглени на каса парични суми от упълномощен/и представител/и на клиента до обособеното за съхраняване на парични средства помещение в седалището на клиента или посочени от него поделения на дружеството; транспортиране и охрана на парични средства на клиента без обявена стойност между обекти, посочени от клиента. С екип от висококвалифицирани експерти по сигурността и инкасатори, Общинска банка АД предоставя възможност да избегнете всички потенциални рискове при транспортирането на Вашите парични средства и други ценни пратки. При ползване на инкасово обслужване, клиентите на Общинска банка АД заплащат такса по договореност в зависимост от размера на инкасираните суми, разстоянието за транспортирането им, типа инкасо и др.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД предлага сейфове за съхранение на парични средства, ценни книжа, други вещи и документи при висока степен на сигурност, денонощна охрана и гарантирана от банката неприкосновеност. Можете да ползвате сейф съгласно сключен с банката Договор за наем на сейф и при спазване на Общите условия по Договора за наем на сейф в обществен трезор на Общинска банка АД, неразделна част от договора. Стандартните срокове, за които можете да сключите договор за наем на сейф, са: 1, 3, 6 или 12 месеца. Обемът на сейфовете, сроковете за ползването им и цената за услугата са различни за всеки финансов център на банката, който предоставя тази услуга. Услугата се предлага във финансовите центрове Врабча, Мария Луиза, Денкоглу, Бургас, Благоевград, Пловдив и Триадица. За допълнителна информация се обърнете към съответния финансов център на Общинска банка АД.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД предлага приемане и съхранение на парични средства, оформени като ценни пратки, в денонощен трезор в град София, при условията на отделно сключен Договор за внасяне на постъпления в денонощен трезор. Вие получавате възможност да оставяте парите си в трезора по всяко време на денонощието, като на следващия работен ден сумите се преброяват и внасят по Ваша сметка в Общинска банка АД. За допълнителна информация се обърнете към най-близкия финансов център на Общинска банка АД.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове