Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

За Вашите търговски обекти ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД предлага инсталиране на POS-устройства за приемане на картови плащания при продажба на стоки и услуги. За Вашите магазини, хотели, ресторанти ..., за удобството на Вашите клиенти, предлагаме: Обслужване на плащания с дебитни карти, издадени в България; Обслужване на плащания с кредитни карти MasterCard, Visa и JCB; Заверяване на разплащателната сметка на фирмата на следващия работен ден след приемане на плащане с дебитна карта, издадена в България; Заверяване на разплащателната сметка на фирмата до 5 работни дни след приемане на плащане с кредитна карта; Ниски комисиони за обслужване на плащания с банкови карти; Безплатна инсталация на POS-устройството от специалисти на банката; Безплатно обучение на персонала за начина на експлоатация на POS-терминал и подробна книжка с инструкции; Безплатни рекламни материали, свързани с плащанията с банкови карти; Безплатно издаване на международни дебитни и кредитни карти; Преференциални условия за пакети банкови продукти. За заявки се обръщайте към нашите клонове и офиси в цялата страна! Цел Приемане на картови плащания на стоки и услуги. Такси и комисиони По договаряне Допълнителни условия Преференциални условия за пакети банкови продукти

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

Fleet (превозно средство) управление е управление на автопарка на дадена компания. Автомобилният парк включва товарни моторни превозни средства като автомобили, микробуси и камиони. Fleet управлението представлява набор от функции: финансиране, поддръжка на автомобила, телематиката (технология, съчетаваща телекомуникационни и информационни технологии за наблюдение и диагностика) на превозното средство, управление на водача, управление на скоростта, управление на гориво и управлението на безопасността. Fleet Management е функция, която позволява на компании, чиято дейност е свързана с транспорт да премахне или сведе до минимум на рисковете, свързани с инвестиции, подобряване на ефективността, производителността и намаляване на разходите за транспорт и неговата поддръжка. Ако вашият избор на услуга е свързан с флийт мениджмънт, ние сме готови да предложим професионална консултация и атрактивни оферти.

УниКредит Лизингwww.unicreditleasing.bg »

Факторингът представлява изкупуване от Банката (фактора) на вземания по търговски фактури на доставчици, произтичащи от доставка на стоки и/или услуги към купувачи при условията на отложено плащане. Факторингът, като финансов пакет, включва една или повече от следните услуги: Администриране на вземанията; Оборотно финансиране на доставчика; Събиране на вземаниятa; Поемане на кредитния риск при неплащане от купувача.

Търговска Банка Дwww.dbank.bg »

Основни предимства: Конкурентоспособност Подобряване на конкурентоспособността на Продавача и увеличаване на неговите продажби. Възможност да предложи на своите Купувачи по-изгодни търговски условия, като не излага на риск своя бизнес. Ефективност Намаляване на разходите за счетоводно и административно управление на търговските вземания. Пестене на мениджърско време. Гъвкавост Гъвкава форма на финансиране в сравнение с конвенционалното банково кредитиране. Генерира се от вземанията на фирмата и нараства с увеличаващия се обем продажби. Развитие Източник на оборотен капитал за финансиране на фирменото развитие. Оптимизация Възможност за успешно планиране и оптимизиране на паричните потоци на Продавача. Сигурност Събирането на търговските вземания се извършва от финансова институция. Минимизиране на загубата от лоши вземания. Непрекъсната оценка на кредитоспособността на Купувачите в страната и чужбина. Факторингът предлага редица улеснения: Изкупуване и управление на търговски фактури с предварително договорено отложено плащане в страната и от чужбина. Професионално администриране на Вашите търговски вземания. Гъвкав и атрактивен начин за финансиране на оборотни средства. Събиране на търговски вземания от длъжници в страната и чужбина. Възможност за покритие на кредитния риск срещу финансова неспособност на купувача да заплати стойността на получените стоки или услуги.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Банковата гаранция е неотменяемо задьлжение на банка да плати определена сума в случай на неизпьлнение на задьлжения, поети от трета страна или при настъпване на някакъв риск. Банковата гаранция не е самостоятелна форма на плащане, каквито са акредитивът и инкасото, но често се прилага в сьчетание с тях, за да се получи по-силна обвързаност между страните по вьншнотърговските сделкиОсновни предимства: Лесно достъпни Разумна цена Възможност за развитие на бизнеса За кого са предназначени Банковите Гаранции? За всички фирми, които се нуждаят от този инструмент в процеса на бизнес преговори или в съответствие с нормативните изисквания на дейността им. ОСНОВНИ ВИДОВЕ БАНКОВИ ГАРАНЦИИ: гаранция за плащане гаранция за участие в търг гаранция за добро изпълнение на договора гаранция за авансово плащане гаранция за кредит митнически гаранции авал.

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Добре дошли в Клуб Престиж – специалната програма на Societe Generale Експресбанк, предназначена за специални клиенти като Вас. Без съмнение всеки един от нас има различна история. Поради тази причина, Societe Generale Експресбанк предоставя на Ваше разположение лично съдействие, благодарение на специално предназначен банков консултант, който ще Ви помага да установите Вашите собствени нужди и да постигате финансовите си цели. Като член от Клуб Престиж, Вие получавате достъп до цяла гама от привилегии: Най-висококачествените услуги и оферти, разработени специално и само за Вас Отделни обособени офиси Престиж Индивидуална грижа и професионализъм Гъвкави решение спрямо вашите нужди Минимално време за изчакване Дискретност и поверителност Трансранично банкиране - подкрепа и контакт с филиалите на Групата Societe Generale по целия свят Неограничен достъп до световните финансови пазари, продукти и услуги, предлагани от Societe Generale Private Banking (Швейцария) за клиенти разпологащи със значителни средства и ресурси

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

ПОС терминалът е подходящ за търговци, които желаят да приемат картови разплащания с всички местни и международни карти като осигуряват удобство за клиентите и същевременно изграждат модерен имидж.Societe Generale Експресбанк осигурява следните функционалности при инсталирането на ПОС терминал: ПОС терминал, който приема местни и/или международни карти преференциални условия по такси и комисиони разплащателна сметка, по която да получавате вашите плащания инсталиране на ПОС устройството и обучение на вашите служители маркировка за вашия обект. Търговците могат да избират между ПОС терминал със стационарна телефонна линия и GSM/GPRS ПОС в зависимост от техническите възможности на обекта. ПОС терминалът ви дава възможност да: изградите модерен и атрактивен имидж пред вашите клиенти получите по-голяма сигурност при вашите разплащания спестите разходи за охрана и поддържане на касова наличност

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Ново предложение от Societe Generale Експресбанк за всички търговци, които използват активно или искат да въведат ПОС устройства в своята дейност. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КОМБИНИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСОКА? Това е гъвкава възможност за покриване на Вашите нужди от оборотни средства чрез ОВЪРДРАФТ без обезпечение в комбинация с ПОС терминал за международни и местни дебитни и кредитни карти. КОМБИНИРАНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПОСОКА ВИ ПРЕДЛАГА: Без обезпечение - единствено с ангажимент собствениците на юридическото лице да встъпят като съдлъжници Облекчена процедура за разрешаване и ежегодно преразглеждане на овърдрафта Без месечен наем за ПОС устройство и с преференциални такси за транзакции Овърдрафт в размер до 1/3 от средния месечен оборот по сметки в Societe Generale Експресбанк (минимален размер 1 000 лева, максимален размер 20 000 лева)

Сосиете Женерал Експрес Банкwww.sgeb.bg »

Личният финансов портрет е услуга, която Ви дава възможност да направите проверка на финансово си състояние в 5 основни области на личните финанси: Баланс на приходите и разходите Спестовност Кредитна задлъжнялост Покриване на рискове Пенсионно осигуряване Услугата Ви дава информация как Вашето финансово състояние в момента се съпоставя с възприети добри норми във всяка от изброените области и Ви помага да идентифицирате областите от Вашите финанси, които изискват внимание. Личният финансов портрет се изготвя на база на информация за Вашето финансово състояние към момента, предоставена от Вас устно, без никакви формалности и изискване на документи. Изготвянето на финансовия портрет отнема около 15 мин. Услугата се предлага както на клиенти, така и на неклиенти на банката и не е обвързана с ползването или покупката на банков продукт от Райфайзенбанк (България) ЕАД.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

За Вашето удобство и сигурност Райфайзен Сървисис ЕАД предоставя на своите клиенти услугата - съхранение на ценности в индивидуални сейфове в трезори на банкови офиси на Райфайзенбанк (България) ЕАД. Гарантираме Ви удобство, сигурност и конфиденциалност, при ползването на услугата. Единствено Вие или Ваш пълномощник имате достъп до предоставеното за съхранение имущество, като не се изисква деклариране на стойността и съдържанието му. Райфайзен Сървисис разполага с индивидуални сейфове в офиси на банката в следните градове: София и Бургас.

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове