Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Ти Би Ай Банк ЕАД посреща Вашите бизнес изисквания с предложенията си за Акредитиви. Акредитивът е договор, чрез който ние се ангажираме да извършим Вашите (като вносител) плащания към бенефициента (като доставчик), ако всички условия, съгласно акредитива, са напълно изпълнени. Ти Би Ай Банк ЕАД издава следните видове акредитиви: Потвърдени, Непотвърдени, Прехвърляеми, Револвиращи, Стендбай. ТиБиАй Банк издава акредитиви в местна и чуждестранна валута в съответствие с действащото българско законодателство, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

С нашите банкови гаранции, ние облекчаваме Вашата дейност и гарантираме пред трета страна, че Вие ще спазите ангажиментите си. Ти Би Ай Банк ЕАД ще Ви подкрепи с необходимото познание от самото начало на преговорите до приключването на договора. Банката предлага: Гаранции за добро изпълнение, Гаранции за плащане, Гаранция за възстановяване на аванс, Митнически гаранции, Гаранции, Гаранции за търг и други, в зависимост от специфичните нужди на клиента и неговия бизнес. Банката издава всички видове гаранции в местна и чуждестранна валута в полза на бенефициенти в и извън страната и в съответствие със законодателството на България, съответните еднообразни правила и международната банкова практика в тази област.

Ти Би Ай Банкwww.tbibank.bg »

Централна кооперативна банка се грижи за сигурното транспортиране на парични Ви средства от обекти на Вашата фирма до офисите на Банката. Какво предлагаме ние С надеждни автомобили на ЦКБ; в желан от Вас ден и час; Банката поема изцяло риска по превозването на ценностите; Вие предавате паричните суми за инкасиране, опаковани в чували, предоставени от Банката и придружени от попълнена вносна бележка и опис по купюрен строеж; сумите постъпват по сметката Ви същия ден или следващия работен ден от инкасирането им в зависимост от договореностите; заплащате такси по договореност

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Сигурни плащания през интернет с ВИРТУАЛЕН ПОС ТЕРМИНАЛ от ЦКБ АД: Високо ниво на защита Лесно вграждане във всяка e-commerce система Поддръжка на няколко езика Работа с различни валути Система за наблюдение на транзакции в реално време Наличен в най-популярните e-commerce системи Поддръжка от редица разработчици Още за виртуалния ПОС терминал: Гъвкави тарифни планове подходящи за всеки бизнес Качеството на услугата е гарантирано независимо от мащаба на клиента Експресно активиране Съдействие при внедряване

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Увеличете продажбите си с ПОС терминалите на Централна Кооперативна Банка ЦКБ Ви предлага възможност да оптимизирате разходите си и да улесните клиентите си при покупки на стоки и услуги, чрез използване на банкови карти. Можете да приемате плащания с дебитните и кредитни карти VISA, MasterCard, VISA Electron и Maestro. Без такси за инсталация на терминала. Безплатно откриване на разплащателна сметка. Гъвкави схеми за таксуване в зависимост от оборота на ПОС терминала. Ако сте търговец и желаете да приемате плащане чрез дебитни и кредитни карти във Вашия търговски обект или електронен магазин, банката Ви предлага възможност за инсталиране на ПОС терминал или Виртуален ПОС терминал за on-line разплащания директно на страницата на Вашия магазин в интернет.

Централна Кооперативна Банкаwww.ccbank.bg »

Структурираният продукт е финансов инструмент, изцяло съобразен с индивидуалните инвестиционни потребности на клиента по отношение на избор на: базов актив – под формата на цени на стоки, лихвени равнища, валутно обменни курсове, индекси върху акции и други, върху който актив ще се определя доходността на продукта валута на структурирания продукт срок на структурирания продукт възможност за 100% гарантиране на инвестираната сума Едновременно с това следва да се отбележи, че структурираните продукти имат някои ограничения, свързани с липса на вторичен пазар или неликвиден вторичен пазар, което може да доведе до известни загуби при желание за по-ранно прекратяване. Всеки структуриран продукт съдържа свой собствен рисков профил, произтичащ от рисковия профил на базовия актив. Това предполага задълбочен анализ преди инвестиране в структурирани продукти.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Пощенска банка предоставя услуги, свързани с оказване на съдействие в целия процес на придобиване, продажба или разделяне на бизнес, сливания, започване на общи бизнес начинания чрез учредяване на съвместни компании, дългови рефинансирания и изкупуване на компании чрез дългово финансиране (LBOs). Обикновено нашите услуги включват идентифициране на компании за придобиване или потенциални инвеститори, активно съдействие при изготвяне на маркетингови материали, изготвяне на оценка на бизнеса, съдействие при провеждане на преговори, структуриране на потенциалната сделка и други допълнителни услуги.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

От 2004 г. Пощенска банка предлага пълната гама попечителски и депозитарни услуги на местни и чуждестранни институционални клиенти, включително: Съхранение на клиентски портфейли от финансови инструменти Извършване на сетълмент по операции с финансови инструменти Информационно обслужване и обработване на корпоративни събития Събиране на доходи и вземания от финансовите инструменти Контролна функция относно спазването на нормативните и други правила.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Уведомяваме Ви, че, считано от 5 септември 2012 г., са изменени Общите условия на "Програма за лоялност MyRewards". Можете да се запознаете с новите условия тук или във всеки финансов център на банката. Дата на публикуване: 05.09.2012 г. Използвайте American Express винаги, за всяка своя покупка и се убедете, че лоялността Ви ще бъде щедро възнаградена: колкото по-често използвате кредитната си карта American Express, толкова повече точки събирате - независимо от стойността на транзакцията събирате точки срещу всеки похарчен лев спестявате пари - наградите, които можете да получите за Вашата лоялност към American Express, биха могли да надхвърлят значително стойността на годишната такса за обслужване по кредитната карта. колкото повече и по-често използвате кредитната карта, толкова по-скоро ще получите парична награда, като обмените събраните от Вас точки. Как събирате точки от MyRewards? При плащане в търговски обекти в страната, чужбина или в интернет: 1 лев = 1,5 точки. за покупки със Златна кредитна карта American Express и кредитна карта American Express 1 лев = 1 точка.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Бъдете винаги информирани за текущото състояние и разполагаема наличност на Вашите карти. Осигурете си удобство Бързина и комфорт при получаване на информация – чрез SMS на мобилния Ви телефон по всяко време в България и чужбина. Спестено време - не е нужно да посещавате офис на банката и да се съобразявате с работното време. Винаги получавате актуална информация.

Тексим Банкwww.teximbank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове