Банки, кредити, карти, лизинги, депозити

Други продукти и услуги

Спестява средства и време Дава повече сигурност, като намалява разплащанията в брой Привлича нов кръг от клиенти, включително чуждестранни Стимулира продажбите на по-скъпи или на няколко стоки едновременно Увеличава броя на импулсивните покупки - клиентите не са ограничени с наличните пари в брой и купуват повече Създава допълнително удобство за клиента Намаляват грешките при броене на пари или измами с фалшиви банкноти Дава възможност за приемане на поръчки и разплащания по телефон и Интернет Подобрява отчетността - регулярни справки относно извършените покупки като обем, брой и вид карта Печелете с ПОС терминали на Пощенска банка: Приемайте на плащания с милиони кредитни и дебитни карти от цял свят - Visa, Visa Electron, Master, Mаestro, Cirrius, БОРИКА Само с Пощенска банка приемате плащания с 2 ексклузивни продукта за България – EuroLine American Express и American Express Продавайте стоки и услуги на равни месечни вноски към клиента Получавате стойността на покупката по банковата Ви сметка до 3 работни дни Промоции и реклама към повече от 350 000 притежатели на кредитни карти от Пощенска банка Преференции и съдействие за различни продукти на банката - издаване на кредитни и дебитни карти, потребителски и фирмени кредити, инвестиционни и жилищни кредити, автокредити и др. Безплатно електронно банкиране.

Пощенска Банкаwww.postbank.bg »

Издаване на банкови референции и документи с удостоверителен характер (удостоверения за притежаване на сметка/влог и наличността по нея/него, служебни бележки) на физически и юридичесли лица основно на български и английски език, които да послужат пред посолства, български и чужди финансови институции, общини и различни тръжни процедури. Издаване на банкови референции (съдържащи информация за финансовото състояние и кредитоспособността на физическите и юридическите лица): Издаване на банкови референции и сведения за клиент по искане, получено от финансова институция. а По искане на клиент за събиране на сведения за лица и фирми, клиенти на други банки (банкови референции). Издаване на писма за намерения на юридически лица. Всички документи с удостоверителен характер се издават на: на български език на английски език

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

За да развивате успешно дейността на своята фирма, е необходимо да сте в крак с времето и да предлагате на своите клиенти съвременни начини за разплащане. С ПОС терминалите (електронни и виртуални) на Райфайзенбанк осигурявате възможност на клиентите си да плащат безналично, удобно и бързо.Какво е ПОС терминал? Това е устройство, електронно (физическо) или виртуално, което дава възможност сумата на покупката на клиента да се прехвърли от неговата карта по Вашата фирмена сметка. Устройството осъществява връзка с издателя на картата и плащането се потвърждава в реално време. ПОС можете да инсталирате във Вашия магазин, на рецепцията на Вашия хотел, в офиса или на Вашата интернет страница. Чрез ПОС терминалите на Райфайзенбанк приемате плащания с най-популярните марки карти: Visa, Visa Electron, V PAY MasterCard, Maestro Maestro/Борика

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Банкомат с депозитна функция (депозитен банкомат) е терминално устройство, на което можете както да теглите, така и да внасяте пари в брой. За да можете да внасяте пари в брой на банкомат с депозитна функция на Райфайзенбанк, е необходимо е да притежавате дебитна карта от Райфайзенбанк..

Райфайзен Банкwww.rbb.bg »

Ако продавате при условия на отложено плащане, вие вероятно инвестирате значителен административен ресурс в събиране на търговски вземания. Използвайки услугата за управление и събиране на търговски вземания на ОББ Факторинг вие бихте могли: Да се концентрирате върху основната дейност и продажбите на компанията си, възлагайки събирането и управлението на вземанията на нашия екип от професионалисти. Да ограничите административните разходи. Да подобрите събираемостта на вземанията си.

ОББ Факторингfactoring.ubb.bg/bg »

Общинска банка АД предлага на своите клиенти - общини, финансови консултации в следните области: Подготовка и реализация на инвестиционни проекти Присъждане на кредитен рейтинг Консултиране в процеса на договаряне с международно признати рейтингови агенции; Финансов анализ на рейтингованите субекти и изготвяне на презентационни материали; Презентация пред рейтинговата агенция; Мониторинг и комуникации с рейтинговата агенция; Поддръжка на рейтинга и последващ анализ. Организиране и посредничество при емитирането на вътрешни и/или еврооблигационни емисии Изготвяне на финансов анализ и профил на емитента, както и на неговия проект/дейност във връзка с облигационната емисия; Изготвяне на проспект и презентационни материали; Листване на емисията на съответната борса; Пласиране на емисията; Цялостно банково обслужване на емисията.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Общинска банка АД притежава много добри познания за бюджетната сфера и признат опит в обслужването на общини от областен, регионален и местен мащаб със сложна, многостепенна структура за финансиране и управление на бюджетните средства, при отчитане на спецификата на местния бюджет, динамиката на развитие и преструктуриране на общините; подведомствени разпоредители на държавни органи, министерства и ведомства, включени в системата за разплащане "Единна сметка"; други разпоредители с бюджетни средства. Банката предлага: съдействие и квалифицирана помощ при решаване на въпроси, свързани с банковото обслужване и с промени на нормативните указания за бюджета; високо качество на обслужване в съответствие с законовите и нормативни разпоредби за бюджета; точна и вярна информация за сегмента на банката при отчитане изпълнението на Закона за бюджета на национално ниво, кореспондираща с информацията за всички нива и степени на бюджетните разпоредители; квалифицирана информация по различни критерии за целите на анализа, отчета и ефективното управление на бюджетните средства, която дава възможност за вземане на оперативни и управленски решения от бюджетните разпоредители; партньорство на основата на доверие и взаимно уважение.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Процесът на прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица е възможен на основание Споразумение между банките за прехвърляне на разплащателни сметки на физически лица, към което нашата банка се е присъединила. Вие може да прехвърлите периодичните си директни дебити (като плащания за комунални услуги, на наем, за застраховки и др.), нареждания за периодични кредитни преводи (като данъци, издръжка, такси и др.) и периодични входящи кредитни преводи (като напр. трудови възнаграждения, плащания от социалното осигуряване, от наеми и други), извършвани от/към Ваша разплащателна сметка в друга банка към Ваша съществуваща разплащателна сметка в нашата банка или ако нямате сметка при нас, да си откриете такава за целта. Може да използвате нашата банка, която за целите на прехвърлянето се нарича Нова банка, като Основно място за контакт в процеса на прехвърлянето. Това означава, че нашата банка ще действа като Ваш посредник при уреждане на отношенията Ви с Вашата Стара банка - тази, в която имате сметка, от която желаете да прехвърлите посочените по-горе плащания. В случай, че не ни изберете като Основно място за контакт, ще е необходимо лично да уредите отношенията си със Старата банка. Вашите действия и при двата варианта – да изберете нашата банка като Основно място за контакт, или да не направите този избор, са описани по-долу. Следва да имате предвид, че не е възможно да бъде направено прехвърляне, ако разплащателната Ви сметка при Старата банка се използва за обслужване на кредит, ако имате по нея договорен овърдрафт, или ако е свързана с използване на кредитни карти или инвестиционни услуги, както и ако по нея имате учредени залози или наложени запори, или има блокирани суми.

Общинска Банкаwww.municipalbank.bg »

Продукт без аналог на пазара Разполагате с два кредитни лимита в своята iCARD- единия за вашите регулярни покупки, а другия за покупки на вноски. Вие сами решавате кой от двата да ползвате. Първия кредитен лимит е револвиращ и е предназначен за извършване на покупки и теглене на пари в брой. Покупките се изплащат при условията на стандартна кредитна карта с гратисен период от 45 дни. Лимитът по втората кредитна линия е предназначен за покупки на вноски и се използва за разсрочване на вече извършени покупки, които са отразени.

Интеркарт Файнанс АДwww.icard.bg »

SMS Известяване е нова услуга на Интернешънъл Асет Банк, с която получавате най-добрата защита от измами и злоупотреби с Вашата карта. Тази услуга Ви осигурява спокойствие и сигурност за Вашите средства Защо SMS Известяването е наистина ценно ? Когато използвате картата си, получавате SMS, в момента на плащане или теглене на пари в брой. Информирани сте за транзакции с Ваши карти по всяко време и навсякъде - 24 часа в денонощието, не само в България, но и в чужбина. Чрез услугата минимизирате възможностите за злоупотреба, избягвате притесненията, защото във всеки момент ще бъдете известяван за движение по картовата Ви сметка. SMS Известяване е безценен помощник, ако имате кредитна карта MasterCard. Гарантира информираност при извършване на плащания в Интернет, при пътувания в чужбина, при пазаруване в България. Чрез SMS Известяване ще получите SMS на мобилния си телефон за: Успешните плащания – дата, час, информация за банкомата или ПОС терминала при търговеца, тип на транзакцията – плащане или теглене в брой, сума на плащането; Неуспешните плащания – причината за невъзможността да се извърши плащането.

Интернешънъл Асет Банкwww.iabank.bg »

..
Реклама
Реклама
Реклама
Facebook
Калкулатори
calc calc calc calc calc calc calc
Полезни линкове